Jak długo ważne jest ubezpieczenie OC i AC po zakupie używanego samochodu?

W przypadku zakupu samochodu, którego właściciel zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, prawa i obowiązki z niej wynikające przejmuje nabywca. Może on korzystać z umowy do końca okresu, na jaki została zawarta lub ją rozwiązać poprzez wypowiedzenie umowy przed towarzystwem ubezpieczeniowym w terminie 30 dni od daty nabycia pojazdu.

Umowa ubezpieczenia autocasco (AC) rozwiązuje się samoistnie z chwilą nabycia/zbycia pojazdu.